Loading...
Workshop

TỐI ĐA HOÁ HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Về sự kiện

Tối đa hoá hiệu suất nhân sự là một bài toán mà mọi doanh nghiệp đều luôn nỗ lực tìm ra những đáp án ngày càng tối ưu. Ở vị trí phụ trách điều hành doanh nghiệp, có thể bạn sẽ không có thời gian đi sâu để lắng nghe, hỗ trợ 1-1 cho từng nhân viên của mình. Nhưng có 1 điều bạn có thể làm (và chắc chắn phải làm) để đặt nền tảng giúp tối đa hoá hiệu suất nhân viên, đó là bố trí đúng người – đúng việc và xây dựng hệ thống quản trị công việc hiệu quả. Buổi workshop “Tối đa hoá hiệu suất làm việc nhân viên” sẽ cung cấp cho bạn phương pháp, các hướng dẫn cơ bản và công cụ để xây dựng một tổ chức hiệu suất cao.
Địa điểm
Online qua zoom
Thời gian
Từ: 24/07/2021 9:30 am
Đến: 24/07/2021 11:00 am

Đúng người - đúng việc

Hướng dẫn thiết kế cấu trúc công ty, phòng ban rõ ràng qua công cụ Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm. Cách bố trí đúng người – đúng việc thông qua công cụ phân tích con người

Agile project implementation

Xây dựng hệ thống quản trị công việc hiệu quả

Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc hàng tuần và đo lường tức thời. Xác định và thực thi các công việc ưu tiên thông qua phương pháp họp Level 10 Meeting. Chia sẻ bộ giải pháp tối đa hoá hiệu suất làm việc nhân viên Base High Performance

Our Speakers

Chia sẻ từ các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai thực tế cho các doanh nghiệp hàng đầu

CEO CÔNG TY TƯ VẤN BSS
CHUYÊN GIA EOS WORLDWIDE HOA KỲ
KỸ SƯ GIẢI PHÁP - BASE.VN

Agenda

Thời gian

Nội dung chương trình

9:30 – 10:45

Bố trí đúng người - đúng việc & phương pháp quản trị hiệu suất công việc hiệu quả

  • ● Hướng dẫn thiết kế cấu trúc công ty, phòng ban rõ ràng qua công cụ Bảng sơ đồ giải trình trách nhiệm
  • ● Cách bố trí đúng người - đúng việc thông qua công cụ phân tích con người
  • ● Phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc hàng tuần và đo lường tức thời
  • ● Xác định và thực thi các công việc ưu tiên thông qua phương pháp họp Level 10 Meeting

10:15 – 10:45

Bộ công cụ tối đa hoá hiệu suất nhân viên từ Base.vn

  • ● Công cụ hỗ trợ thiết kế cấu trúc công ty & mô tả nhiệm vụ
  • ● Công cụ đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả làm việc hàng tuần
  • ● Bộ giải pháp tối đa hoá hiệu suất làm việc nhân viên Base High Performance

10:45 – 11:00

Hỏi đáp